KontaktSiedziba:


Biuro handlowe na obszar Europy Zachodniej,
Bliskiego Wschodu i Afryki:


Sara Wernau Sp. z o.o.
93-105 Łódź ul. Milionowa 21
Polska

Tel.: +48 42 645 54 75
Tel./fax: +48 42 645 54 76
e-mail: office@bqs.pl

Neil Bloom
Tel.: +48 888 447 717
e-mail: neil@bqs.pl